دوشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۸

کتیبه نادرشاه افشار به زبان تورکی آذری
کتیبه نادرشاه افشار به زبان تورکی آذری
وقتی در مدخل دربند ارغوانشاه از دهانه سنگی و بهم برآمده کوه گذر می کنی پیش از این که چشمت به آبادی دربند بیفتد در بالا و دست راست، کتیبه را می بینی؛ کتیبه نادری. سنگ نوشته ای منظوم و با شعری ترکی از "گلبن افشار".
شعر در ثنای نادر پسر شمشیر است و هر چند با ذکر تخلص شاعر، شعر به پایان رسیده و تمام شده باید تلقی گردد اما اوضاع و احوال گواهی می دهد که کتیبه ناتمام است: حجاری بعضی کلمات به انجام نرسیده و ضلع پایین مربع در کادر کتیبه بسته نشده و...

ابتدا حمد خدای احد و فرد و قدیم قادر لم یزل و عالم دانا و حکیم
او کی بو کون و مکانی یاراتوپ قدرتدن او کی بو بحر و بری خلق ایدوب شوکتدن
خواندن مطالب دیگر »

برچسب‌ها:

پراکندگی زبانها در روستاهای شمال خراسان


پراکندگی زبانها در روستاهای شمال خراسان

پراکندگی روستاهای شمال خراسان
مسائل قومی و زبانی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و یکی از مهمترین مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه بشری است.
در بسیاری از کشورهای جهان اختلافات قومی و زبانی مرکز صقل بحران های سیاسی و نظامی است. هرگاه مشکلات قومی و زبانی با مسائل مذهبی توام گردد و حکومتها نتوانند راه حل مناسبی را که مورد قبول همه گروهها باشدارائه دهند، باید منتظر عواقب ناگوار و مشکلات سیاسی و نظامی - اجتماعی - فرهنگی ناشی از آن باشند. پیچیدگی موضوع به حدی است که در برخی کشورها حل مسائل قومی و زبانی قرنها به طول کشیده و هنوز این مسائل به قوت خود باقی است و یا هر آن امکان بروز حوادث و درگیری وجود دارد.
خواندن مطالب دیگر »

برچسب‌ها: